بایگانی ماه اسفند, ۱۴۰۱

ترک مواد مخدر ماری جوانا

پنج نکته مهم برای ترک ماری جوانا (گل)

ماری جوانا نوعی ماده مخدر که با نام های دیگری همچون علف هرز، جوانه، وید و... شناخته میشود. همچنین به برگ ها، گل ها، ساقه ها و دانه های خشک شده گیاه شاهدانه هم اطلاق میشود که حاوی مواد روانگردان است و باعث تغییرات ذهنی می شوند. مواد مخدر سمی م…
عوارض مصرف هروئین چیست؟ آشنایی با هروئین

هروئین چیست؟

اعتیاد بیماری‌ای است که نه تنها خود فرد، بلکه افراد نزدیک به فرد از جمله دوستان، خانواده و نزدیکانش را نیز درگیر می‌کند. مصرف هر نوع مواد مخدری بر اساس میزان قوای بدنی، وزن مصرف کننده و مصرف داروهای همزمان می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر افراد …
تجربه ترک مواد مخدر شیشه در کمپ

تجربه ترک اعتیاد شیشه بعد از ۱۷ سال

جوانان ممکن است در شرایط مختلف و تحت تاثیر محیط در مسیر نادرستی قرار بگیرند، اما اگر بخواهند می تواند در بدترین شرایط به مسیر سبز و پاک زندگی بازگردند. در این قسمت یکی از کسانی که به صورت کامل در کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی نور درمان شده است تج…
تجربه ترک تریاک و شیره جوان 25 ساله در کمپ

تجربه ترک تریاک و شیره جوان ۲۵ ساله

 جوانان ممکن است در شرایط مختلف و تحت تاثیر محیط در مسیر نادرستی قرار بگیرند، اما اگر بخواهند می تواند در بدترین شرایط به مسیر سبز و پاک زندگی بازگردند. در این قسمت تجربه جوانی که در کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی نور درمان شده که تجربیات خود را به …