تجربه ترک مواد

تجربه های ترک مواد مخدر مانند تجربه ترک تریاک، شیشه، هروئین و... را در این قسمت از سایت راهی به سوی نور بخوانید. نوشته های زیر تجربه ترک اعتیاد توسط افراد معتاد است که می تواند امید بخش برای بسیاری که در این دام هستند، باشد.

تجربه ترک مواد توسط شخص بهبود یافته

تجربیات افرادی که روزی درگیر اعتیاد به مواد مخدر بوده اند میتواند کمک بیشتری در قدم گذاشتن برای بهبودی افرادی که قصد ترک مواد مخدر را دارند بکند. کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی نور در نظر دارد برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ترک اعتیاد و رهایی از آن با مشاوره از متخصصان کلینیک به شما کمک کند.

تجربه ترک یک جوان معتاد به شیشه

تجربه ترک یک جوان معتاد به شیشه

دو سالی بود که به مصرف شیشه روی آورده بودم. نمی دانم چه طور با این سرعت و با این شدت دگیر شیشه شده بودم. شاید چون ارزان بود و...

تجربه ترک متادون توسط یک کارمند جوان

تجربه ترک متادون

در این قسمت یکی از کسانی که به صورت کامل در کمپ راهی به سوی نور درمان شده است تجربیات و گذشته خود را به صورت خلاصه نوشته است. جوانان...