بایگانی ماه اردیبهشت, ۱۴۰۲

پدرم تریاک می کشید منم کنجکاو شدم تجربه مصرف مواد مخدر در نوجوانی

پدرم تریاک می کشید، منم کنجکاو شدم

در کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی نور از تجربیات مصرف کنندگان برای شما عزیزان گذاشته می‌شود. تا در موارد مشابه، جوانان تحت تاثیر محیط قرار نگرفته و بتوانند در مسیر و زندگی پاک قدم بگذارند. تجربه فردی در این قسمت بیان شده که در حال حاضر در کمپ ترک …