ماه: آگوست 2022

مواد مخدر فلاکا چیست

مواد مخدر فلاکا چیست

تولید و عرضه بیش از 400 نوع ماده مخدر صنعتی، طبیعی و مصرف آنها توسط جوانان، یکی از معضلات جوامع ...

تفاوت ماری جوانا و گل، عوارض بر مغز و بدن

تفاوت ماری جوانا و گل

یک گیاه به نام شاهدانه با چند اسم (Marijuana، Grass، Weed)‌، یک مخدر با چندین عوارض که متاسفانه در بین جوانان ...

باشگاه مشتریان