فرآیند ایجاد شعب و اخذ نمایندگی

فرآیند ایجاد شعب و اخذ نمایندگی

ردیف

عنوان

فرایند

۱

انتخاب فرد مورد نظر

– داشتن تحصیلات کارشناسی ( ترجیحاً مرتبط)

– آشنایی با حوزه فعالیت های موسسه

– معرفی مکان جهت انجام امور اداری

۲

جلسه حضوری ارزیابی فرد متقاضی

-بررسی وضعیت شخصیتی ( برخورد اجتماعی و روابط عمومی )

– بررسی فعالیت های کاری و تخصصی

– بررسی وضعیت مالی و توقع درآمدی از اداره یک مرکز استانی

– ارائه اهداف و برنامه های موسسه

– توجیه متقاضی برای تسریع دریافت مجوز با ارائه پروسه های اداری در استان مذکور

 

۳

 

مدارک مورد نیاز

-دریافت  مدارک هویتی ( کارت ملی ، کپی تمام صفحات شناسنامه ، کپی کارت پایان خدمت ) و کپی مدرک تحصیلی به همراه ۶ قطعه عکس

– تحویل یک نسخه از اساسنامه و پروانه تاسیس موسسه به متقاضی

 

۴

معرفی متقاضی به بهزیستی کشور

– فرد متقاضی طی یک نامه رسمی به عنوان نماینده این موسسه به دفتر مشارکت های مردمی و موسسات غیر دولتی بهزیستی کشور معرفی میگردد

۵

پیگیری نامه به بهزیستی استان

– امور شعب موسسه با پیگیری طبق جدول زمانبندی از بهزیستی کشور به بهزیستی استان روند نامه را پیگیری می کند .

۶

تکمیل فرم نمایندگی در بهزیستی استان

– فرد متقاضی بعد از توجیهات لازم از طرف موسسه مدارک و فرم های لازم را تکمیل و پروسه ثبت مجوز استانی خود را آغاز خواهد نمود که شامل :

۱-    تاییدیه سوء پیشینه ۲- تست اعتیاد ۳- تاییدیه حراست ۴- معرفی مکان فعالیت در استان ۵- ارجاع به کمیسیون ۶- صدور مجوز

۷

انعقاد قرارداد

– پس از اخذ مجوز فعالیت از استان مربوطه نماینده به دفتر مرکزی موسسه مراجعه نموده و قرارداد همکاری ۳ ساله بین طرفین منعقد میگردد .

۸

تحویل مهر و تابلو فعالیت استانی

-طراحی مهر و تابلو توسط روابط عمومی موسسه انجام شده و به فرد نماینده تحویل داده می شود .