پذیرش نمایندگی در استانها

موسسه راهی به سوی نور در راستای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اجتماعی و ارتقاء بهداشت روانی کشور اقدام به جذب نمایندگی در سطح کشور نموده است.

متقاضی دریافت نمایندگی

برای اطلاع از شرایط نمایندگی شعب موسسه راهی به سوی نور با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۷۷۱۸۱۶۷۲

این نمایندگان با اجرا دستورالعمل ها و آیین نامه های موسسه که طبق پروتکل های بهزیستی و توسط اساتید مجرب روانشناس، روانپزشک و افراد همتا تدوین گردیده است زمینه بهبودی بیماران را تسریع می بخشد .

متقاضیان نمایندگی بعد از تایید موسسه و اخذ مجوزهای لازم از بهزیستی استان می‌توانند از اختیارات گسترده‌ای که از طریق مجوز موسسه دریافت می‌نمایند بهره برداری نمایند.

ایجاد و واگذاری مراکز اقامتی میان مدت (کمپ) در سطح استان – ایجاد مراکز سرپناه شبانه (شیلتر) – ایجاد مراکز گذری – ایجاد تیم امدادرسان سیار شهرستان – ایجاد مراکز MMT – ایجاد مراکز مشاوره در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی و اعتیاد – برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد و برگزاری همایش بخشی از اختیارات واگذار شده به نمایندگی موسسه در سطح استان می باشد.

شایان ذکر است کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی نور به صورت پیوسته بر کلیه شعبات کشوری، بر عملکرد شعبات طبق پروتکل و دستورالعمل‌های موسسه نظارت خواهد داشت.