هم وابستگی1

10 / 10
از 1 کاربر

 

هم وابستگی رفتاری، عارضه ای اکتسابی یا  یادگرفتنی است که ممکن است از یک نسل به نسل بعدی منتقل شود. هم وابستگی نوعی از اعتیاد است که در افرادی که برای خود ارزش و اهمیت چندانی قایل نیستند ایجاد می شود و باعث می گردد تا فرد نتواند زندگی سالم، برابر با دیگری و رابطه ای رضایت بخش داشته باشد. به این عارضه " اعتیاد رابطه" نیز می گویند چون کسانی گرفتار این نوع از اعتیاد می شوند که روابطی برقرار می کنند یا به رابطه ای ادامه می دهند که حالت یک طرفه دارد و از لحاظ احساسی مخرب بوده یا با سوء استفاده همراه است. این نوع اعتیاد در ابتدا برای توصیف رابطه ای که میان افراد خانواده فرد معتاد به مشروبات الکلی وجود داشت مورد استفاده قرار می گرفت اما می تواند همه کسانی را که در خانواده ای از هم پاشیده رشد کرده یا در خانواده ای که در آن بد رفتاری حاکم بوده بزرگ شده اند، به وجود آید. این بخش اطلاعاتی گذرا و مقدماتی درباره رفتار اعتیادی به خواننده ارایه می دهد و باعث می شود تا آگاهی وی از این نوع اعتیاد افزایش پیدا کند و به فرد کمک کند تا متوجه شود که آیا به هم وابستگی اعتیاد دارد یا خیر.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :