لغزش

مکان های پر خطر

مکان های پر خطر مکانهای پر خطر در این حالت از لغزش وضعیت روحی و افکارما چنان آشفته است که ما کاملاً به راهکارها و پیشنهادهایی که برای بهبودیمان ضروری…

Read More

برنامه پیشگیری از لغزش

برنامه پیشگیری از لغزش مبتلایان به اعتیاد که در دوره بهبودی هستند می توانند از یک برنامه پیشگیری برای خود استفاده کنند تا از این طریق آن بتوانند زندگی را…

Read More

عوامل موثر در لغزش

در تحقیقات علمی،روند تدریجی بودن بازگشت به اعتیاد ثابت شده است.در این قسمت اطلاعاتی در زمینه مراحل لغزش برای شما فراهم کرده ایم و به بررسی تغییرات احساسات،افکار و رفتارهایی…

Read More

نشانه های لغزش عبارتند از

لغزش غرق شدن در احساسات -ناتوانی در کنار آمدن با احساسات -فشارهای عصبی مداوم -اضطراب -بيقراری -خشم و سرخوردگی -گرفتن حالت تدافعی ( فرو رفتن در لاک خود) -نوسانات حلقی…

Read More

اقدامات پس از لغزش

پس از لغزش بالاخره دوباره مصرف مواد را شروع کرديد. حال می خواهيد چه کار کنيد؟ می توانيد لغزش را به عنوان يک تجربه نگاه کنيد يا اينکه آن را…

Read More

بعد از لغزش

بعد از لغزش دو راه پس از لغزش فیزیکی،یعنی بازگشت به مصرف مجدد مواد مخدر،پیش روی ما قرار می گیرد. با واقع بینی و درک صحیح از شرایط، به جای…

Read More

تعیین شرایط لغزش

باید برای تهیه یک برنامه پیشگیری دقیق و موثر،الگوهای مصرف مواد خود را شناسایی کنیم و مشخص کنیم کدام عوامل بیش از همه باعث سوق دادن شما به سمت مصرف…

Read More

لغرش جسمی

وقتی دیگر قادر به تحمل اضطراب و فشارهای عصبی نباشیم و الگوهای فکری گذشته یعنی دوران اعتیاد را از نو آغاز کنیم،در انتها به مرحله سوم که لغزش جسمی است…

Read More

لغزش فکری

زمانی که در ذهن ما آشوب و غوغا برپا می شود،وارد مرحله لغزش فکری شده ایم.از سمتی افکارمان می خواهد که ما مواد مصرف کنیم و از سمت دیگر افکار…

Read More

فرایند تدریجی لغزش

تدریجی لغزش مسئله و اتفاقی است که رواج زیادی بین ما معتادان در حال بهبودی دارد و بصورت جدی باید به آن توجه شود زیرا می تواند تبدیل به مشکلات…

Read More