بایگانی برچسب برای: تجربه ترک شیشه

در این قسمت سعی داریم از تجربه افرادی که تصمیم گرفتن به کمپ ترک اعتیاد بیان تا به صورت کامل به سمت پاک بودن قدم بردارند، صحبت کنیم. موسسه راهی به سوی نور با گذاشتن نوشته های از تجربه ترک شیشه و گذشته این افراد که به صورت خلاصه میباشد، استفاده کرده تا جوانانی که در شرایط مختلف و تحت تاثیر محیط در مسیر نادرستی قرار گرفتن، ولی اما میخواهند به شرایط سبز و پاک زندگی بازگردند کمک خوبی کرده باشد.

تجربه های ترک شیشه در کمپ

این قسمت تجربه های ترک مواد مخدر شیشه در کمپ ترک اعتیاد موسسه راهی به سوی نور قرار داده شده است.

کمپ ترک اعتیاد شروعی دوباره برای معتادان

باعث خوشحالی ماست که با اشتراک گذاشتن تجربه های ترک شیشه افرادی که در کمپ حضور دارند، این انگیزه برای جوانان جامعه به وجود بیاید که به دام اعتیاد نیفتند.

شما میتوانید با مرکز راهی به سوی نور برای مشاوره ترک اعتیاد تماس بگیرید تا مسیر جدیدی را با ما در سفر خود به سوی آینده ای روشن و امیدوارکننده آغاز کنید.

نوشته‌ها

تجربه ترک جوانی که شیشه می فروخت

تجربه ترک جوانی که شیشه می فروخت

در این قسمت یکی از کسانی که به صورت کامل در کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی نور درمان شده است تجربیات و گذشته خود را به صورت خلاصه نوشته است. این یک داستان تجربه ترک شیشه واقعی است که از زبان خود فرد نگارش شده است؛ امیدواریم تاثیرگذار باشد. س…
تجربه ترک هروئین در کمپ تهران

تجربه ترک هروئین در دوران جوانی

تجربه جوان معتادی که به هروئین اعتیاد داشت، ولی توانست در همان دوران جوانی در کمپ ترک اعتیاد پاک شود. جوانان ممکن است در شرایط مختلف و تحت تاثیر محیط در مسیر نادرستی قرار بگیرند، اما اگر بخواهند می تواند در بدترین شرایط به مسیر سبز و پاک زند…
تجربه مصرف مواد مخدر و ترک آن

تجربه لغزش در ترک مواد مخدر شیشه

امروزه مصرف مواد مخدر شیشه بین جوانان بسیار زیاد شده است، که باعث مشکلات درون خانوادگی زیادی شده است.در این قسمت یکی از کسانی که به صورت کامل تجربه ترک شیشه را داشته، و در مرکز راهی به سوی نور درمان شده است تجربیات و گذشته خود را به صورت خلاصه ن…
تجربه اعتیاد به هروئین و مواد مخدر

تجربه ترک مصرف هروئین

در این قسمت یکی از کسانی که به صورت کامل در کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی نور درمان شده است تجربیات و گذشته خود را به صورت خلاصه نوشته است. جوانان ممکن است در شرایط مختلف و تحت تاثیر محیط در مسیر نادرستی قرار بگیرند، اما اگر بخواهند می تواند در…
تجربه معتادی که کراک را ترک کرده

تجربه ترک کراک

در این قسمت یکی از کسانی که به صورت کامل در کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی نور درمان شده است تجربیات و گذشته خود را به صورت خلاصه نوشته است. جوانان ممکن است در شرایط مختلف و تحت تاثیر محیط در مسیر نادرستی قرار بگیرند، اما اگر بخواهند می تواند در …
تجربه ترک شیشه و متادون توسط فرد بهبود یافته

تجربه معتاد ترک کرده شیشه

در این قسمت یکی از کسانی که به صورت کامل در کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی نور درمان شده است تجربیات و گذشته خود را به صورت خلاصه نوشته است. جوانان ممکن است در شرایط مختلف و تحت تاثیر محیط در مسیر نادرستی قرار بگیرند، اما اگر بخواهند می تواند در…
تجربه ترک یک جوان معتاد به شیشه

تجربه ترک یک جوان معتاد به شیشه

دو سالی بود که به مصرف شیشه روی آورده بودم. نمی دانم چه طور با این سرعت و با این شدت دگیر شیشه شده بودم. شاید چون ارزان بود و همیشه در دسترس. مشکلات همیشه وجود داشت و من با این روش کمی آرام میگرفتم اما اوضاع هر روز بدتر می شد انگار که ناف مرا با ب…
تجربه ترک متادون توسط یک کارمند جوان

تجربه ترک متادون

در این قسمت یکی از کسانی که به صورت کامل در کمپ راهی به سوی نور درمان شده است تجربیات و گذشته خود را به صورت خلاصه نوشته است. جوانان ممکن است در شرایط مختلف و تحت تاثیر محیط در مسیر نادرستی قرار بگیرند، اما اگر بخواهند می تواند در بدترین شرایط…