منشور اخلاقی

منشور اخلاقی و رفتاری کارکنان موسسه راهی به سوی نور

ما کارکنان موسسه راهی به سوی نور با اعتقاد به قدرت و عظمت لایزال الهی و با توکل به خداوند منان درجهت سه اصل پیشگیری، درمان و کاهش آسیب های احتماعی و ارایه خدمات بهتر به هموطنان عزیز برای ایجاد جامعه ایی پاک و سالم در سطح کشورمنشور اخلاقی زیر راپذیرفته و عمل به آن را بر خود ضروری می‏دانیم .

۱- نظم و انضباط ، ادب و نزاکت در رفتار با مراجعان و همکاران را موجب حفظ کرامت انسانی دانسته و سرلوحه کار خود قرار می دهیم.

۲- انگیزه حضور ما در موسسه راهی به سوی نور خدمت صادقانه به مردم نیازمند از هر قشر و گروه با هر زبان و قومیت است.

۳- پوشش متناسب با فرهنگ اسلامی و برخورداری از انضباط را موجب افزایش عزت نفس، احترام و نشاط در همکاران و مراجعان می دانیم.

۴- در هر شرایطی سه اصل خوش رویی، خوش گویی و خوش خویی را به عنوان زیباترین روش تکریم مراجعین عزیز می دانیم .

۵- در راستای بهره گیری از الطاف الهی به همه نیازمندان و خانواده های آسیب دیده کمک می نماییم .

۶- صبر، بردباری، متانت و تحمل ناملایمات در رسیدگی به نیازهای مردم را توفیق الهی و مسئولیتی خطیر و افتخار آمیز می دانیم .

۷- ما در محضر خداوند منان هستیم و بدون نظارت مافوق نیز به نحو شایسته وظیفه خود را انجام می دهیم.

۸- ما برآنیم که نیازها و انتظارات مردم را در حوزه آسیب و پیشگیری را شناسایی و در صدد رفع و تأمین آنها برآییم و در نهایت تلاش می کنیم فراتر از انتظارات آنان عمل نماییم.

۹- پاسخگویی مشتاقانه ، اطلاع رسانی دقیق و راهنمایی مناسب در امور درمانی و شرعی را وظیفه خود می دانیم.

۱۰- رازداری ، پرده پوشی و حفظ اسرار بیماران ، همکاران و موسسه را بعنوان یک وظیفه اخلاقی و قانونی میدانیم.

۱۱- رعایت صرفه جویی، پرهیز از اسراف و بهره گیری صحیح از اموال و امکانات را از اصولکار خود می‏دانیم.

۱۲- تلاش مستمر در ارتقاء دانش و مهارت شغلی را از اصول اساسی و حیثیت حرفه ای می دانیم .

۱۳- در جهت ایجاد محیطی سالم ، همراه با آرامش از هر اقدامی که صمیمیت و اعتقاد کارکنان را تضعیف نماید پرهیز می نماییم.

14- برای ارایه خدمات بهتر از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات مراجعین محترم استقبال می نماییم

15 – معیار ارزشیابی خود را میزان تعهد به اجرای مفاد منشور اخلاقی این موسسه می دانیم .

16- با این باور که انجام وظایف شغلی و فعالیت های سازمانی و تحقق اهداف عالیه شرکت در گرو رعایت قوانین است،خود را متعهد و ملزم به رعایت قوانین و مقررات و اجرای آنها می دانیم.