منشور اخلاقی

منشور اخلاقی و رفتاری کارکنان موسسه راهی به سوی نور

ما کارکنان موسسه راهی به سوی نور با اعتقاد به قدرت و عظمت لایزال الهی و با توکل به خداوند منان در جهت سه اصل پیشگیری، درمان و کاهش آسیب های اجتماعی و ارائه خدمات بهتر به هموطنان عزیز برای ایجاد جامعه ایی پاک و سالم در سطح کشور منشور اخلاقی زیر را پذیرفته و عمل به آن را بر خود ضروری می‏دانیم.

منشور اخلاقی موسسه

 1. نظم و انضباط ، ادب و نزاکت در رفتار با مراجعان و همکاران را موجب حفظ کرامت انسانی دانسته و سرلوحه کار خود قرار می دهیم.
 2. انگیزه حضور ما در موسسه راهی به سوی نور خدمت صادقانه به مردم نیازمند از هر قشر و گروه با هر زبان و قومیت است.
 3. پوشش متناسب با فرهنگ اسلامی و برخورداری از انضباط را موجب افزایش عزت نفس، احترام و نشاط در همکاران و مراجعان می دانیم.
 4. در هر شرایطی سه اصل خوش رویی، خوش گویی و خوش خویی را به عنوان زیباترین روش تکریم مراجعین عزیز می دانیم .
 5. در راستای بهره گیری از الطاف الهی به همه نیازمندان و خانواده های آسیب دیده کمک می نماییم .
 6. صبر، بردباری، متانت و تحمل ناملایمات در رسیدگی به نیازهای مردم را توفیق الهی و مسئولیتی خطیر و افتخار آمیز می دانیم .
 7. ما در محضر خداوند منان هستیم و بدون نظارت مافوق نیز به نحو شایسته وظیفه خود را انجام می دهیم.
 8. ما برآنیم که نیازها و انتظارات مردم را در حوزه آسیب و پیشگیری را شناسایی و در صدد رفع و تأمین آنها برآییم و در نهایت تلاش می کنیم فراتر از انتظارات آنان عمل نماییم.
 9. پاسخگویی مشتاقانه ، اطلاع رسانی دقیق و راهنمایی مناسب در امور درمانی و شرعی را وظیفه خود می دانیم.
 10. رازداری ، پرده پوشی و حفظ اسرار بیماران ، همکاران و موسسه را به عنوان یک وظیفه اخلاقی و قانونی میدانیم.
 11. رعایت صرفه جویی، پرهیز از اسراف و بهره گیری صحیح از اموال و امکانات را از اصول کار خود می‏دانیم.
 12. تلاش مستمر در ارتقاء دانش و مهارت شغلی را از اصول اساسی و حیثیت حرفه ای می دانیم .
 13. در جهت ایجاد محیطی سالم ، همراه با آرامش از هر اقدامی که صمیمیت و اعتقاد کارکنان را تضعیف نماید پرهیز می نماییم.
 14. برای ارائه خدمات بهتر از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات مراجعین محترم استقبال می نماییم
 15. معیار ارزشیابی خود را میزان تعهد به اجرای مفاد منشور اخلاقی این موسسه می دانیم .
 16. با این باور که انجام وظایف شغلی و فعالیت های سازمانی و تحقق اهداف عالیه شرکت در گرو رعایت قوانین است،خود را متعهد و ملزم به رعایت قوانین و مقررات و اجرای آنها می دانیم.