معرفی موسسه راهی به سوی نور

درباره تاریخچه موسسه راهی به سوی نور

تاریخچه و معرفی موسسه راهی به سوی نور

 گسترش اعتیاد در کشور علاوه بر آسیب زدن به بنیاد خانواده، اخلاقیات اجتماعی، افزایش بزهکاری و جرایم و جنایات، شیوع بیماری خطرناک ایدز، به فرایندهای خلاقیت و تولید، کارآیی و کارآمدی و بهره‌وری نیز لطمه می‌آورد. در این میان دولت و ملت هردو متحمل خسارت خواهد شد. دولت با کمبود منابع انسانی سالم و کارآمد و موثر و بالا رفتن هزینه‌های قضایی، زندان و درمان روبرو خواهد شد و خانواده‌های آسیب‌دیده کودکان و نوجوانان و جوانان بیمار و ناتوان به جامعه هدیه خواهند کرد؛ به همین دلیل اعتیاد آسیب چند وجهی است که به دولت و مردم و فرد وارد می‌سازد و همچون آتش تر و خشک را می‌سوزاند.

پروانه تاسیس کمپ راهی به سوی نور

پروانه تاسیس جناب آقای قاسم زاده موسس کمپ راهی به سوی نور

موسسه راهی به سوی نور با هدف مبارزه با اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن به عنوان یک موسسه غیردولتی، توانمند خودجوش اولین حرکت خداپسندانه خود را از تیرماه ۱۳۸۰ از پارک پیروزی منطقه شرق تهران آغاز نمود. با حمایت شهرداری، فعالیت‌ها به‌صورت جدی ادامه یافت و نتیجه زحمات و تلاش‌های پیگیر و مداوم منجر به تشکیل موسسه در سال ۱۳۸۵ شد. اعضای موسسه در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۲ اقدام به ثبت قانونی کمپ ترک اعتیاد نمودند.

سرانجام در سال ۱۳۸۷ با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کل کشور به عنوان یک موسسه ملی با شماره ثبت ۲۲۴۷۶ در اداره کل ثبت شرکت‌ها با موضوعیت ایجاد مرکز درمان و بازتوانی میان مدت مصرف‌کنندگان مواد اعتیادآور (زنان و مردان) و فعالیت در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی ناشی از اعتیاد به ثبت رسید.

این موسسه با باور بر اینکه گسترش اعتیاد علاوه بر آسیب زدن به بنیاد خانواده و اخلاقیات اجتماعی منجر به افزایش بزهکاری و جرایم نیز می‌شود فعالیت خود در سطح کشور و همچنین تا به امروز در بیش از هفت استان کشور نمایندگی‌های خود را گسترش داده است. امروز نیز این موسسه با ایجاد مرکز مشاوره تخصصی در حوزه اعتیاد گامی دیگر در درمان بیماری اعتیاد برداشته است.