اهداف

اهداف موسسه راهی به سوی نور عبارتند از :

۱- فعالیت در زمینه پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب های اجتماعی و بهداشتی مواد اعتیاد آور .

۲- فعالیت در زمینه تشویق و ترغیب معتادان به ترک و کمک رسانی و آموزش به معتادین در حال درمان .

۳- فعالیت در زمینه توانمند سازی و حمایت شغلی از معتادین و خانواده ای آنها و دیگر اقشار آسیب دیده از اعتیاد .

۴- فعالیت در زمینه اطلاع رسانی و آگاه سازی اقشار در معرض خطر اعتیاد از طریق برگزاری همایش و سمینار و انتشار نشریات

۵- فعالیت در زمینه ایجاد مراکز بازتوانی اقامتی برای معتادین .

۶- فعالیت در زمینه ایجاد مرکز مشاوره خدمات اجتماعی

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

ساخت حساب کاربری!

فرم زیر را برای ثبت نام تکمیل نمایید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید