استراتژی های موسسه

موسسه راهی به سوی نوردر راستای پیشگیری و کاهش آسیب های اعتیاد در سطوح مختلف جامعه استراتژی های مشخصی را به شرح زیر تعیین نموده و پیگیری می نماید:

تلاش در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد به مثابه حرکتی خیرخواهانه و خداپسندانه و تبدیل آن به فرهنگی فراگیر و مردمی
ایجاد استانداردهای نوین ئر مراکز اقامتی با ارائه خدمات پیشرو و رضایت محور
ایجاد زمینه مشارکت های دولتی و مردمی جهت آگاه سازی،پیشگیری و تعدیل صدمات اعتیاد به خانواده و اجتماع
تشویق جذب متفکرین و نهادهای تاثیرگذار در حوزه پیشگیری از اعتیاد
بکارگیری مشارکت افراد با تجربه ،متخصص و علمی در فرآیند های عملیاتی مرکز
اولویت دادن به فرایندهای روانشناسی و مشاوره محور در رویگرد رهایی بیماران  از اعتیاد
کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشور ها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
مستند سازی مستمر فرآیندها و حداکثر انتشار و توزیع اطلاعات تولید شده با مناسبترین روش مرتبط
انتقال تجربه و روش های کمکی به افراد و سازمان های علاقه مند جهت الگو برداری و ایجاد جمعیت های مشابه در سایر نقاط کشور

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

ساخت حساب کاربری!

فرم زیر را برای ثبت نام تکمیل نمایید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید