چرخه اعتیاد

10 / 10
از 1 کاربر

چرخه اعتیاد

اعتیاد در درون یک چرخه و سیکل آسیب بخش و ویرانگر قرار داشته که مانع پیشرفت فرد در راه سلامت و اراده شخصی بصورت انفرادی می شود.در این بخش به تشریح مراحل و سیکل اعتیاد می پردازیم تا پی به نیاز فرد به یک نیروی برتر در مسیر بهبودی و ترک اعتیاد شوید.

1.آغاز وسوسه

2.کاهش سلامت عقل

3.آغاز ویار

4.مقاومت بدن

5.گذراندن مراحل نا امیدی

6.رسیدن به انتهای خط

در این قسمت اعتیاد به مخدر به عنوان یک مثال آمده است.بجای مخدر می توان از سایر انواع اعتیاد مانند اعتیاد رفتاری از جمله اعتیاد به سکس،اعتیاد به عشق،اعتیاد به قمار، الکل،اعتیاد به تریاک،اعتیاد به شیشه و ... استفاده کرد.زیرا این چرخه در انواع مختلف اعتیاد وجود دارد.

چرخه اعتیاد و مراحل گسترش آن

اول-آغاز وسوسه

 مصرف مواد مخدر منجر به ایجاد لذت و شعف فراوان شده،احساس قدرت را افزایش می دهد.

تحمل اضطراب و مشکلات آسان تر می شود.

مشغولیتها و وسوسه ها باعث مصرف پی در پی مواد برای احساس لذت و نائشگی می شود.این مصرف را برای ایجاد نائشگی اولیه بالا می بریم.

تنها مصرف مواد مخدر باعث لذت و راحتی می شود.

تنها انگیزه و علاقه برای بدست آوردن مواد و مصرف ماده مخدر است.

اولویت اولیه زندگی مواد مخدر است.

از توجه به خود،خانواده و اطرافیان غافل می شویم.

دوم-کاهش سلامت عقل

مصرف مواد مخدر سیستم ارتباطی مغز را مختل می کند.

غیر منطقی،غیر عادی و مغشوش شدن افکار ما.

قضاوت منطقی و تصمیم گیری صحیح مختل می شود.

توهم و واقعیت را از هم تشخیص نمی دهیم.

از روش های دفاعی مانند توجیه دلایل اعتیاد،بهانه گیری برای ادامه اعتیاد،منطقی جلوه دادن،ناصادقی با خود و اطرافیان،کم جلوه دادن میزان مصرف استفاده می کنیم.

ظاهر شدن خصیصه ها و رفتارهای افراطی:

خودخواهی:خواستار احساس عادی بود بیش از پیش

خود محوری:تمام فکر بر روی مواد مخدر است

خود بزرگ بینی: من از همه بهتر و باهوش ترم ، من با دیگران فرق می کنم، من فردی استثنائی هستم و به کمک هیچ کس احتیاج ندارم.

رفتار مخرب و ویرانگر بدلیل وجود افکار ناسالم.

غیرقابل اداره شدن تدریجی زندگی.

برای تصمیم گیری عاقلانه در مورد مصرفمان، نمی توانیم به عقل و اراده خود اتکاء کنیم.

خود اتکایی و اراده شخصی نمی تواند به ما کمک کند.

سوم-آغاز ویار

تغییر ساختار فیزیکی و نحوه عملکرد مغز بدلیل مصرف مواد مخدر.

خارج شدن از حالت طبیعی ارسال و دریافت اطلاعات توسط سلولهای مغز.

مغز بدون توجه به عواقب،برای ایجاد احساس نیاز شدید به مواد مخدر فعال می شود.

وابستگی تدریجی مغز برای انجام فعالیت های روزمره به مصرف مواد مخدر.

اقدامات و رفتارهای شرم آور برای تهیه و مصرف مواد مخدر.

چهارم-مقاوم شدن بدن

مغز ما به مصرف مواد شیمیایی غیر طبیعی / مخدر عادت کرده و آستانه مقاومت آن افزایش پیدا می کند

برای داشتن احساس طبیعی، به تدریج مقدار مصرف مواد ما افزایش پیدا می کند که این خود تعریف “مقاوم شدن” است.

واکنش ما نسبت به مواد مخدر غیر عادی شده و با وجود زیانبار بودن مواد مخدر مقدار بیشتری مصرف می کنیم  و این همان چیزی است که آلرژی به مواد مخدر نامیده می شود.

از دست دادن تدریجی همه احساسات،عواطف و پایبندیهای اخلاقی.

افکار و اندیشه های ماجراجویانه و خودکشی به سراغمان می آیند.

بروز خماری در صورت خودداری و عدم مصرف مواد مخدر.

در این مرحله قدرت کنترل اعتیاد  به مواد مخدر و اراده خود را از دست  داده ایم.

پنجم-گذراندن مراحل نا امیدی

عدم اطلاع از بیماری.

تصور خود به عنوان فردی ضعیف و بد.

احساس گناه و شرمندگی از اینکه مواد مصرف می کنیم.

توهم  قدرت و اراده کافی برای کنترل و ترک اعتیاد که همان دیوانگی و نداشتن سلامت عقل است.

تصمیم قاطعانه و بیهوده  به ترک  اعتیاد و قطع مصرف ماده مخدر.

عصبانی،بی قرار و افسرده بودن.

نمی دانیم بدون مواد چگونه زندگی را تحمل کنیم.

تمام افکار به سمت تهیه و مصرف مواد است.

وسوسه دائم برای مصرف هر چه بیشتر مواد

نیاز بدن به مواد برای انجام فعالیت های طبیعی و خماری در اثر نرسیدن مواد به بدن.

توانایی در کناره گیری از مصرف مواد برای مدت کوتاه اما استفاده دوباره ماده مخدر.

قادر به فهم دلیل اعتیاد و عدم توانایی در قطع مصرف مواد مخدر نیستیم.

ششم-رسیدن به انتهای خط

چرخه اعتیاد بارها و بارها تکرار خواهد شد تا زمانی که به بن بست و انتهای مسیر زندگی می رسیم.

بسیاری از ما سرانجام از بیمارستان، تیمارستان و یا زندان، سر در می آوریم.

بسیاری از معتادین دست به خود کشی زده یا در اثر مصرف بیش از اندازه مواد جان خود را از دست می دهند.

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :