مقدمه ترک اعتیاد

10 / 10
از 1 کاربر

مقدمه ترک اعتیاد

در این بخش به بیان پیشنهادات عملی می پردازیم که هدف حمایت از معتادانی است که فرایند بهبودی را آغاز کرده اند.با بهره گیری ازین پیشنهادات و ابزارها قادر خواهید بود از بند اعتیاد رها شده و زندگی جیدی آغاز کنید.

ترک اعتیاد

تعداد زیادی از افراد درگیر اعتیاد درک و شناخت صحیحی از ترک نداشته و اینگونه فکر می کنند که پاکی از اعتیاد تنها به معنای قطع مصرف و یا اجتناب از رفتارهای معتاد گونه است. با در نظر گرفتن این که اعتیاد یک بیماری مزمن و درمان ناپذیر است که جسم، ذهن و روح فرد معتاد را تحت تاثیر قرار می دهد؛بهبودی از آن نیز می بایست همه جنبه های زندگی وی را در برگیرد.

سم زدایی و خماری

بسیاری از معتادان در روزهای اولیه قطع مصرف و ترک اعتیاد،دچار عوارض خماری که می تواند بسیار سخت و دردناک باشد می شوند. در اين قسمت پیشنهاداتی جهت آگاهی از عوارض خماری از جمله دردهای فيزيكی و نشانه های ذهنی آن برای کمک به معتادان ارائه شده است تا بتوانند با استفاده از ابزار بهبودی روزهای اول ترک اعتیاد را بهتر تحمل کرده و آن را سپری کنند.

نیازهای بهبودی

بعد از اینکه مصرف مواد قطع شد و دوره خماری را سپری کردیم،هدف های زندگی و آینده ما بصورت اساسی تغییر خواهد کرد.به این نتیجه می رسیم که اگر می خواهیم پاک باقی بمانیم و یک زندگی عاری از اعتیاد داشته باشیم لازم است که بهبودی خود را در اولویت زندگیمان قرار دهیم. در این قسمت پیشنهاداتی برای چگونگی در اولویت قرار دادن نیازهای بهبودی، و همچنین هشدارهایی جهت جلوگیری از بازگشت به اعتیاد، شرح داده شده است.

پیشنهادات بهبودی

در این بخش از اصولی یاد می شود که با عمل کردن به آنها در مسیر بهبودی می توانیم سبک زندگی جدید و آزاد خود را حفظ کنیم.

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :