مقدمه بیماری اعتیاد

10 / 10
از 1 کاربر

مقدمه اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر نوعی بیماری است که در این بخش به تشریح دلایل علمی برای اثبات این امر می پردازیم. مطالب این بخش توضیح می دهد که مصرف مواد مخدر چگونه باعث می شود تا جسم و روان فرد معتاد از حالت عادی و طبیعی خارج شود و اینکه پس از مبتلا شدن فرد به بیماری اعتیاد وی دیگر به تنهایی قدرت و توانایی کنترل یا قطع مصرف مواد مخدر و ترک اعتیاد را نخواهد داشت.در این بخش افراد با اعتیاد رفتاری مانند اعتیاد به روابط جنسی،اعتیاد به قمار بازی،اعتیاد به خوردن و ...نیز از اطلاعات درج شده استفاده کنند. چون طبیعت و الگوی پیشرفت و تشدید انواع مختلف بیماری اعتیاد شبیه به یکدیگر است.هدف ما در این بخش ارائه اطلاعات درباره جنبه های گوناگون اعتیاد برای شناخت بهتر و تشخیص ابتلا به بیماری اعتیاد می باشد.

اعتیاد چیست

اطلاعات کلی مربوط به دلیل تلقی اعتیاد به عنوان یک بیماری ،و انواع اعتیاد،اعتیاد به مواد مصرفی و اعتیادهای رفتاری،تشریح داده می شود.

شناخت علمی اعتیاد

بر اساس اطلاعات بدست آمده و دانش امروزی،ما میدانیم که اعتیاد یک مشکل اخلاقی یا ضعف اراده نیست؛بلکه نوعی بیماری ذهنی است.در این بخش به خلاصه تحقیقی که در راستای بیان چگونگی تاثیرگذاری مواد بر سلامت جسم و روح معتادان می پردازیم.

بیماری روانی

اعتیاد از جمله بیماری هایی است که بیش از هر چیز به مغز انسان آسیب رسانده و سیستم ارتباطی آن را مختل می سازد. در این قسمت، به بررسی چگونگی تغییر در افکار و اندیشه های یک  معتاد پس از پیشرفت بیماری اعتیاد پرداخته و به شرح علل خارج شدن فرد از حالت عادی و عدم توانایی کنترل اعتیاد خواهیم پرداخت.

بیماری جسمی

در این بخش چگونگی خارج شدن ساختار مغزی و فعالیت های آن از حالت عادی در پی پیشرفت اعتیاد را توضیح خواهیم داد. سپس نشانه های وابستگی جسمی و تولرانس (مقاوم شدن بدن در برابر مواد مخدر) که نشانه غیرعادی بودن فعالیت جسم فرد معتاد است تشریح و یاد آور می شود که فرد معتاد از توانائی لازم برای قطع مصرف و ترک اعتیاد خود برخوردار نیست.

عوامل اعتیاد

ویژگی های مختلف بیماری اعتیاد جهت آگاهی از ماهیت پیچیده آن در این بخش بیان می شود. همچنين مشخص خواهد شد که  بهبودی و رهایی از چنگ این بیماری، جنبه های متفاوتی از زندگی یک فرد معتاد در عذاب را مورد توجه قرار می دهد.

نشانه های اعتیاد

علائم و اطلاعاتی درباره خصوصیات بیماری اعتیاد در این بخش درج شده است.این اطلاعات ممکن است فرد را قادر سازد تا از بیماری خود آگاه شود.

معتادان مزمن

هرکسی که مواد مخدر مصرف می کند معتاد محسوب نمی شود. مصرف کنندگان مواد مخدر به سه دسته تقسیم می شوند ، و از این سه دسته تنها معتادان مزمن هستند که به بیماری اعتیاد مبتلا شده اند. این قسمت را مطالعه کنید تا متوجه شوید که آیا شما ویژگی های یک معتاد مزمن را دارید يا خير.

 چرخه اعتیاد

به دلیل وجود چرخه ای ویرانگر در اعتیاد،فرد معتاد به تنهایی و با اراده شخصی قادر به رهایی از بیماری نمی باشد.در این قسمت به آشنایی با این سیکل باطل و بی انتها آشنا شده تا فرد معتاد پی ببرد که برای ترک و بهبودی به نیرویی برتر نیاز دارد.

تست اعتیاد

هيچ كس بهتر از خود فرد نمی تواند تشخیص دهد که به بیماری اعتیاد مبتلا شده است. پرسشنامه آزمایش اعتیاد شامل سوالاتی است که به شما کمک می کند تا از وضعیت مصرف خود آگاه شوید و تشخیص دهید که آیا دچار بیماری اعتیاد شده اید یا خیر.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :