معتادان مزمن

10 / 10
از 1 کاربر

معتادان مزمن

مصرف کنندگان مواد مخدر به 3 گروه تقسیم می شوند و فقط معتادان مزمن از این سه دسته به بیماری اعتیاد مبتلا هستند.

١. مصرف کنندۀ تفننی

٢. مصرف کنندۀ قهار

٣. مصرف کنندۀ مزمن

١- مصرف کننده تفننی

هر از چندگاهی و در مواقع و مناسبت های خاص مصرف دارند که بصورت تفریحی می باشد.

قدرت اراده لازم برای ترک و کنار گذاشتن مواد را دارند.

احساس سرخوشی می کند و بیش از حد مصرف نمی کند – واکنش عادی نسبت به مواد دارد

دارای قدرت واراده لازم برای کنترل مصرف یا ترک مواد می باشد.

٢- مصرف کننده قهار

برای راحت تر شدن تحمل اضطراب و استرس اقدام به مصرف می کند.

به خاطر فرار از احساسات دردناک مواد مصرف می کند

این نوع معتادان پس از مدتی برای به دست آوردن نائشگی وسرخوشی روزهای نخست مصرف مواد، روز به روز مقدارمصرف خود را افزایش می دهند و در نتيجه مقاومت بدن آنها در مقابل مواد بیشتر می شود

احساس بی قراری در صورت عدم دسترسی به مواد

آغاز بدتر شدن حال جسمی و روحی در طی یک فرایند

دچار مشکلات مالی و اجتماعی می شوند

در وضعیت شغلی و یا تحصیلی اختلال ایجاد می شود

علاقه  به لذت های ساده به مرور کاهش می یابد.

کم کم گوشه گیر و منزوی می شود

مصرف كننده شدید به محض داشتن دلیل کافی برای دست کشیدن و ترك مواد مخدر، قدرت  آن را دارد که مصرف مواد را کنترل یا ترک کند

مصرف كننده شديد می تواند به مصرف كننده تفننی يا معتاد واقعی تبديل شود

3.معتادان مزمن

معتادان مزمن کسانی هستند که سه مرحله زیر را طی می کنند:

مرحله اول:

-عدم توانایی بازگشت به حالت مصرف کننده تفننی یا شدید

-احساس شدید لذت و آرامش از مصرف ماده مخدر

-سهل شدن تحمل زندگی و یا فرار از آن به کمک مصرف مواد مخدر

-مواد مخدر به آنها کمک می کند تا شخصیت کاذب پیدا کرده و وانمود کنند کسی هستند که در واقع نیستند

-مغز معتادان واقعی از این احساسات شدید و غیر عادی لذت می برد و در پی لذت بیشتر و بیشتر است

-مصرف مداوم مواد مخدر با وجود زیان بار بودن،به علت وسوسه و ویار شدید

مرحله دوم:

-مغز برای فعالیت عادی خود به ماده مخدر وابسته شده است

-ساختار و سیستم ارتباط مغز حالت غیرعادی پیدا می کند

-سلامت عقل به دلیل افکار آشفته و پریشان کاهش می یابد

-پدیدار شدن مکانیزم های دفاعی ویرانگر

-خصیصه ها و رفتارهای عصبی و خشن بروز می کنند

-حالت آلرژی به مواد پیش آمده و بیمار اعتیاد با وجود عواقب ناگوار قادر به ترک کردن مواد مخدر نیست

-مغز بیش از پیش به مواد مخدر نیاز پیدا می کند

-مصرف بیشتر مواد مخدر برای دستیابی به لذت اولیه،افزایش مقاومت بدن

-عدم توجه به خود و اطرافیان

-تخریب رابطه با دوستان،خانواده و جامعه

-ناتوانی در انجام کار و فعالیت های عادی

-دچار شدن در مشکلات قانونی

-از دست دادن قدرت وتوان کنترل یا ترک مصرف

-بیماری اعتیاد شکل گرفته وحالت پیشرفته پیدا کرده است

مرحله سوم:

-برای فعالیت های طبیعی به مصرف مواد نیاز دارد

-در اولویت قرار گرفتن ماده مخدر نسبت به بقیه مسائل

-از دست دادن علاقه به زندگی و افکار خودکشی

-حالت خماری در زمان مصرف کمتر از حد نیاز مواد یا قطع کامل آن

-تلاش های پیاپی در راستای ترک اعتیاد

-بی سر و سامانی و یک زندگی غیر قابل اداره

-ناامیدی کامل و عاجز شدن در برابر مواد مخدر

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :