بیماری اعتیاد

10 / 10
از 1 کاربر

 

 بخش اعتیاد به تشریح دلایلی اختصاص دارد که از لحاظ علمی ثابت می کند که اعتیاد به مواد نوعی بیماری محسوب می شود. مطالب این بخش توضیح می دهد که مصرف مواد مخدر چگونه باعث می شود تا جسم و روان فرد معتاد از حالت عادی و طبیعی خارج شود و اینکه پس از دچار شدن فرد به بیماری اعتیاد وی دیگربه تنهائی قدرت و توانائی کنترل یا قطع مصرف مواد را نخواهد داشت. گرچه اطلاعات ارائه شده در این بخش به اعتیاد به مواد مخدر مربوط می شود اما می تواند برای کسانی هم که از رفتارهای اعتیاد گونه در عذاب هستند مفید باشد چون طبیعت و الگوی پیشرفت و تشدید انواع بیماری اعتیاد شبیه یکدیگر است. ما امیدواریم با ارائه اطلاعات درباره جنبه های مختلف اعتیاد به شما برای شناخت و تشخیص اینکه آیا از بیماری اعتیاد رنج می برید یا نه و اینکه چگونه می توانید از بیماری اعتیاد بهبودی پیدا کنید کمک کنیم.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :