اهداف موسسه

10 / 10
از 1 کاربر

اهداف موسسه راهی به سوی نور عبارتند از :

1-     فعالیت در زمینه پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب های اجتماعی و بهداشتی مواد اعتیاد آور .

2-     فعالیت در زمینه تشویق و ترغیب معتادان به ترک و کمک رسانی و آموزش به معتادین در حال درمان .

3-     فعالیت در زمینه توانمند سازی و حمایت شغلی از معتادین و خانواده ای آنها و دیگر اقشار آسیب دیده از اعتیاد .

4-     فعالیت در زمینه اطلاع رسانی و آگاه سازی اقشار در معرض خطر اعتیاد از طریق برگزاری همایش و سمینار و انتشار نشریات پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح .

5-     فعالیت در زمینه ایجاد مراکز بازتوانی اقامتی برای معتادین پس از اخذ پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی .                                                                                                 6-     فعالیت در زمینه ایجاد مرکز مشاوره خدمات اجتماعی                                                                                                                             

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :