استراتژی موسسه

10 / 10
از 1 کاربر

اجزاي اصلي و محوري برنامه هاي اجرايي موسسه راهي به سوي نور:

1-    پيشگيري

2-    مداخله

3-    درمان

4-    بازپروري و توانبخشي

5-    كاهش آسيب

6-    حمايت و پيگيري

7-    آموزش و تامين نيروي كارآمد در خصوص مديريت طرح هاي اجرايي

v    فعاليت هاي كاهش آسيب از طريق DIC - شلتر- آموزش خانواده- قربالگري HIV و هپاتيت در بيماران و خانواده هاي در معرض آسيب ، MMT

v    ارتقا سلامت جامعه با مهار اعتياد و كاهش تقاضاي مواد مخدر.

v    تلاش در جهت كمك به آسيب دیدگان و آسيب پذيران اجتماعي (گروه هاي در معرض آسيب – وابستگان به مواد مخدر و خانواده هاي آنان)

v    تلاش در جهت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بويژه اعتياد به مثابه حركتي خير خواهانه و خداپسندانه و تبديل آن به فرهنگي فراگير و مردمي.

v    تلاش در جهت كسب مهارتهاي زندگي در بيماران در حال بهبودي براي بازگشت به اجتماع به عنوان شهروندان مسئول و سازنده.

v    تلاش در جهت آگاه سازي اجتماعي در راستاي تغيير فرهنگ و باورهاي ناسالم در رابطه با اعتياد و مواد مخدر و تقويت باور هاي سالم.

v    ايجاد زمينه مشاركتهاي دولتي و مردمي جهت آگاه سازي ، پيشگيري و تعديل صدمات اعتياد به خانواده و اجتماع.

v    انتقال تجربه و روش هاي كمكي به افراد و سازمان هاي علاقمند جهت الگو برداري و ايجاد جمعيت هاي مشابه در ساير نقاط  كشور.

v    انجام فعاليت هاي فرهنگي ، هنري ، تبليغي و اجتماعي در راستاي پيش گيري ، درمان ، كاهش آسيب و ساماندهي.

v    برقراري ارتباط و همراه سازي چهره هاي اثر گذار علمي ، فرهنگي و مذهبي.

v    همكاري موثر با بانك اطلاعات و طبقه بندي اسناد و مدارك در جهت فعاليت هاي آماري ، تحقيقاتي و پژوهشي در خصوص اپيدميولوژي – پاتولوژي و متدولوژي اعتياد در كشور.

v    تهيه و تدوين بروشور، پوستر، كتابچه هاي اطلاع رساني براي عموم جامعه.

v    طراحي و نصب تراكت و تابلوهاي اطلاع رساني در مكان هاي خاص.

v    تهيه و تدوين فيلم و تيزرهاي اطلاع رساني و همكاري با سازمانهاي مربوطه در اين راستا

v    انتشار نشريه داخلي به صورت ماهنامه و فصل نامه.

v    برگزاري سمينارها و همايش هاي فصلي و ماهانه و موردي در سطح شهرهاي بزرگ.

v    انجام برنامه هاي اطلاع رساني براي محله ها با ميزان بالاي آسيب پذيري.

v    اجراي برنامه هاي اطلاع رساني براي كارخانجات و ارگان هايي كه در خواست اجراي برنامه دارند.

v    انجام برنامه هاي اطلاع رساني از طريق Peer Education

v    اطلاع رساني از طريق مراكز سيار Mobil Center

v    برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي داوطلبان عمومي جامعه.

v    برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي افراد در معرض آسيب.

v    برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي خانواده معتادان با رفتارهاي پر خطر.

v    برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي بيماران و خانواده هاي آسيب ديده.

v    برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي افراد در معرض آسيب.

v    ارتباط با موسسات و ارگان هاي دولتي و غير دولتي و بين المللي.

v    شركت در برنامه هاي مشترك با موسسه هاي مرتبط با اعتياد و كاهش آسيب.

v    ارتباط با پزشكان و فعالان بخش هاي دولتي و خصوصي و كلينيك هاي سم زدايي و درمان نگهدارنده.

v    انجام برنامه هاي دوره اي با مسئولين سازمان زندان ها.

v    انجام برنامه هاي دوره اي با وزارت رفاه و تامين اجتماعي وكميته امداد امام خميني در خصوص انجام اقدامات حمايتي از اقشار آسيب ديده.

v    طرح توسعه و ظرفيت سازي مناسب براي نگهداري معتادان بي خانمان.

v    ارائه برنامه هاي گروه درماني.

v    ارائه برنامه هاي مشاوره اي و حمايتي.

v    ارائه برنامه هاي بازپروري بلند مدت.

v    ارائه خدمات پزشكي.

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :