مراقبت

مراقبت اجتماعی

مراقبت اجتماعی بی حوصلگی، خستگی و انزوا طلبی از جمله عواملی هستند که نقش به سزایی در لغزش معتادان در حال بهبودی ایفا می کنند. اصولاً برای اینکه بتوانیم بهبودی…

Read More

مراقبت جسمی

مراقبت جسمی به دلیل بی توجهی ما به نیازهای جسمی در دوران بهبودی،ممکن است سوخت و ساز بدن ما تحت تاثیر قرار گیرد و ما در مقابل لغش آسیب پذیر…

Read More

مراقبت پزشکی

مراقبت پزشکی در زمان بهبودی این امکان وجود دارد که مبتلا به سایر بیماری ها شویم.در این شرایط می بایست از خود رفتاری معقول و مسئولانه نشان داده و اقدام…

Read More