دسته‌بندی نشده

برقراری ارتباط سازنده

برقراری ارتباط سازنده صحبت با فرد معتاد کاری بسیار سخت است زیرا او برای ادامه مصرف مواد مخدر دست به مخفی کردن مشکلات می زند و از خود رفتارهای جنون…

Read More

شرایط محیطی

شرایط محیطی معمولا افراد،مکان ها و شرایط بخصوصی برای معتادان وجود دارد که یادآور مصرف مواد مخدر هستند و ما را برای دوباره مصرف کردن مواد وسوسه و تحریک می…

Read More

تاثیرات بر احساسات

تاثیرات بر احساسات زمانی که یکی از اعضای خانواده معتاد می شود، سایر اعضا نیز هر یک به نوعی تحت تاثیر عواقب اعتیاد او  قرار می گیرند. بیماری اعتیاد بر…

Read More

تغییراتی که در رفتار ایجاد می شود

علاوه بر مشخص کردن تغییراتی که در احساسات، افکار و دیدگاه های شما ایجاد می شود، بهتر است نگاهی هم به رفتار و عادت های خود بیاندازید. ممکن است اکنون…

Read More

تغییراتی که در دیدگاها ایجاد می شود

یک نمونه از تغییراتی که پیش از لغزش در دیدگاه های شما در خصوص بهبودی ایجاد شده است را یادداشت کنید. اگر تا به حال لغزش نکرده اید، نمونه های…

Read More

کنار آمدن با احساسات

اگر قبل از تهیه برنامه پیشگیری تجربه لغزش داشته اید،پنج نمونه از عواملی که باعث سوق دادن شما به سمت مصرف بوده را یادداشت کنید. اگر تا کنون لغزش نکرده…

Read More

طبیعت و عادت ما

-اهيت بيماری مزمن ما و روشی که برای تحمل مشکلات و کنار آمدن با زندگی داشته ایم باعث شده است تا اعتیاد بخشی از طبیعت و فطرت ما شود. ما…

Read More

تغییرات در افکار

فهرستی از تغییراتی که در دوران بهبودی در طرز فکر ما ایجاد می شود و باعث می شود تا الگوهای فکری مان ناسالم و انحرافی شوند و به سوی لغزش…

Read More

زندگی در بحران

زندگی در بحران کسی این ادعا را ندارد که زندگی در کنار فرد معتاد کاری سهل و آسان است. بیشتر اوقات اعضای خانواده به طور  غریزی به فرد معتاد کمک…

Read More

ایجاد یک سیستم حمایتی و حفاظتی

از نزدیک شدن به مواد مخدر در زمان خماری،افرادی که همراه آنها مواد مصرف می کردید،مکان و یا وسایلی که یادآور مصرف مواد مخدر برایمان هستند،باید جدا دوری کنیم. اين…

Read More