نیکوتین چاشنی محفل های نسل جوان

نیکوتین

نیکوتین چاشنی محفل های نسل جوان

پدیده ای ویرانگر و یک انحراف اجتماعی است که سرمایه های مادی و معنوی و منابع انسانی کشورها را با تهدید جدی مواجه نموده و در شرایط کنونی نسل جوان که سرمایه های ملی و توانمند و با نشاط جامعه ایرانی است هدف اصلی گردانندگان مرئی و نامرئی اعتیاد می باشد .
جهان در حالیکه به هزاره سوم قدم گذاشته همچنان بسیاری از مشکلات بشریت به قوت خود باقی است از جمله اعتیاد که به عنوان یکی از بزرگترین معضلات بشری مطرح و یکی از عوامل تهدید سلامت انسانها و و پاکستان جوامع می باشد . در حال حاضر مسئله مواد مخدر و اعتیاد به شکلی پیچیده ، گستره جهانی یافته است و برخی ویژگیهای مهم از قبیل قرار گرفتن کشور ما در جوار کشورهایی چون افغانستان و پاکستان ،رشد نامتوازن اقتنصادی ،نابرابری های اجتماعی ،بیکاری ،مهاجرت ،زمینه های تاریخی و فرهنگی هر یک به سهم خود در رشد و گسترش این معضل و لای خانمان سوز نقش بسزایی را ایفا میکنند . یکی از مسائل و مشکلات جوامع بشری خصوصا جوامعی که افراد آن به علت عدم تعادل روانی ، ضعف اقتصادی و مذهبی ، اختلافات کانون خانوادگی و عدم توازن اجتماعی با آن مواجه هستند مسئله اعتیاد بوده و در حال حاضر اعتیاد در همه جوامع ریشه دوانیده و اکثر قربانیان مواد مخدر را جوانان تشکیل میدهند . برخی از پدیده ها و مسائل انسانی و اجتماعی دارای ماهیت حساس ، ساختار نامشخص و کارکرد به ظاهر ناآشکار هستند .
نیکوتین
ترک سیگار

نیکوتین چاشنی محفل های نسل جوان

بطور کلی چنین پدیده های از یک سو عمدا میل به کتمان داشته و از سوی دیگر مانند جریان رودخانه های ژرف و عمیق ، ظاهری آرام و درونی پر خروش ، پرکشش و پر قدرت دارند و در حرکتهای خود هر مانعی را از سر راه برمیکنند و به پیش می تازند .
در برخی از جوامع در حال توسعه بنا به دلایلی همه خود را در مسائل و مباحث اجتماعی صاحب نظر و صاحب تجربه می دانند و به خود درمانی می پردازند و نیازی به درمان متخصصان نمی بینند . نمونه ای از چنین پدیده ها و مسائل ، مساله تولید ، توزیع و مصرف مواد مخدر است . شکی نیست با توجه به اثرات و پیامدهای نامطلوب و بنیادین روانی ، اجتماعی ، انسانی ، اقتصادی ، سیاسی ، آموزشی و فرهنگی این مساله بر ساختار و کارکرد جامعه هیچ فرد برخوردار از عقل سلیم ، حاضر به تاکید جریان تولید و توزیع مصرف آن نیست .

Related Articles

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *