شرایط محیطی

دوباره مصرف کردن
شرایط محیطی
معمولا افراد،مکان ها و شرایط بخصوصی برای معتادان وجود دارد که یادآور مصرف مواد مخدر هستند و ما را برای دوباره مصرف کردن مواد وسوسه و تحریک می کنند.در این حالت ممکن است ناگهان اتفاقی رخ دهد که ما تحریک به مصرف مواد مخدر شویم. زمانی که در بهبودی قرص و محكم هستیم و از راهکارها و ابزارها استفاده می کنیم، می توانیم عواملی که ما را به یاد مواد مخدر می اندازند را کنترل کنیم.ما به دیدن گروه همتا می رویم و با همتای با تجربه خود صحبت می کنیم یا اینکه به درگاه یک قدرت برتر دعا و نیایش می کنیم تا ما را از وسوسه مصرف مجدد مواد نجات دهد. اما در مرحله ای که با لغزش فکری، احساسی و عاطفی دست به گریبان هستیم یک عامل تحریک کننده کافی است که آتش مصرف دوباره مواد مخدر را در درون ما شعله ور کند. برای مثال، ممکن است در یک فیلم یا برنامه تلویزیونی ببینیم که شخصی مشغول مصرف مواد مخدر است، یا به مکانی برویم كه در آنجا مواد مصرف می کردیم و دفعتاً احساس كنيم که نمی توانيم خودمان را كنترل كنيم.

Related Articles

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *